EN
A
A
A

Po seminarium o archiwizacji Internetu

9 marca 2017

Prezentujemy krótką relację i nagranie z wydarzenia oraz zapraszamy na następne seminaria.

2 marca 2017 w siedzibie LaCH UW odbyło się pierwsze seminarium dotyczące archiwizacji internetu. Spotkanie zainaugorowało nowy kierunek działań Laboratorium, dotyczący historycznej refleksji o nowych mediach. Celem seminarium było także wzmocnienie oraz wypracowanie strategii dalszych działań (o których piszemy więcej na końcu tego artykułu).

W spotkaniu wzięło udział 20 osób, przedstawicielek i przedstawicieli następujących instytucji: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia EBIB, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Politechniki Wrocławskiej, Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki tak dużej różnorodności grupy zagadnienie archiwizacji Webu udało się zaprezentować z bardzo różnych perspektyw, wyznaczając wiele kierunków możliwych działań.

Pierwszy z prelegentów (Mateusz Brzemiński, UMK) zaprezentował fora internetowe jako źródła informacji historycznych, wskazując na konieczność archiwizacji również tego typu stron internetowych. Zwrócił uwagę na ich strukturę i wynikające z niej problemy z archiwizowaniem.

Następnie Magdalena Grodzińska (UW) przedstawiła format plików WARC oraz język Pythona jako najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane w archiwizacji stron WWW. Podczas dyskusji udało się wskazać także najważniejsze ograniczenia związane ze stosowaniem popularnych rozwiązań.

Dorota Głowacka (WPiA UŁ, Helsińska Fundacja Praw Człowieka) podniosła kwestę ochrony prywatności w kontekście internetowych archiwów mediów. Ważnym wątkiem, który powracał później wielokrotnie podczas seminarium okazał się brak narzędzi prawnych, regulujących jakiekolwiek działania z zakresu text and data mining.

Kolejne wystąpienie poświęcone było egzemplarzom obowiązkowym i zasobom internetu. Ewa Dąbrowska (UJ) przedstawiła obecnie obowiązujące przepisy oraz wynikające z nich trudności, a następnie dokonała krótkiego przeglądu rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich.

Następnie głos zabrał Bartłomiej Konopa (UMK), który wskazał na konieczność rozwiązania nie tylko praktycznych, ale również teoretycznych zagadnień związanych z archiwizacją webu. Analizowanym przez prelegenta przykładem był status witryny internetowej, która mogłaby być uznawana zarówno za dokumentację, jak i za publikację, oraz wynikającego z tego rozróżnienia konsekwencje.

Barbara Szczepańska (EBIB) zaprezentowała case study ataku hakerskiego na stronę Komisji Nadzoru Finansowego oraz konsekwencje braku systemowych, państwowych rozwiązań w zakresie archiwizacji internetu.

Osobny referat poświęcony został wyzwaniom związanym z archiwizacją mediów społecznościowych. Aleksandra Tokarska (UW) zaprezentowała najważniejsze problemy oraz rekomendacje zawarte w raporcie Preserving Social Media, opublikowanym przez Digital Preservation Coalition w styczzniu 2016 (publikacja dostępna jest pod tym adresem).

Jako ostatnia głos zabrała Justyna Kęska (UMK), która zarysowała możliwości archiwizowania stron www w odniesieniu do obecnej sytuacji w prawie polskim. Zaprezentowane zostały również rozwiązania stosowana w innych systemach prawnych.

Dostępne jest również nagranie wszystkich wystąpień oraz towarzyszących im dyskusji:

Marcowe seminarium było pierwszym spotkaniem z planowanego cyklu. Kolejne odbędzie się tuż po opublikowaniu przez MKiDN raportu horyzontalnego dotyczącego inicjatyw archiwizacji Internetu na świecie oraz statusu prawnego tego typu projektów. Planujemy także warsztaty z korzystania z archiwów Webu oraz podstaw archiwizacji stron WWW. Kolejne warsztaty i wydarzenia organizowane będą we współpracy z różnymi instytucjami, a ich tematy dopasowane będą do potrzeb uczestników i uczestniczek. Dlatego zachęcamy do kontaktu wszystkich, którym bliskie są tematy związane z archiwizacją Webu.

Zapraszamy także do udziału w pierwszych warsztatach z metod archiwizacji webu, które odbędą się już 8 czerwca 2017. Szczegóły tutaj