EN
A
A
A

Repozytorium przekładów Shakespeare’a

10 kwietnia 2017

Zespół Laboratorium pomaga w stworzeniu cyfrowego repozytorium polskich przekładów dramatów Shakespeare’a z XIX wieku.

W Zakładzie Anglistyki Wydziału Neofilologii UW prowadzone są obecnie badania dotyczące tłumaczeń dramatów Williama Shakespeare’a na język polski w XIX wieku. Prace utrudnia jednak rozproszenie tekstów i brak spójnego zasobu dostępnych wszystkich tłumaczeń dramatów. Często informacje o istniejących przekładach są niekompletne lub mylne, dane zawarte w zestawieniach bibliograficznych wymagają za każdym razem czasochłonnej weryfikacji.

Stworzenie cyfrowego repozytorium, w którym zebrane i udostępnione zostaną teksty dziewiętnastowiecznych tłumaczeń dramatów ułatwi przeprowadzenie pogłębionego badania tłumaczeń. Tekstom sztuk towarzyszyć będzie analiza strategii tłumaczeniowych oraz literackich i teatralnych uwarunkowań, które wpłynęły na powstanie i kształt przekładu. Opublikowane zostaną informacje biograficzne o tłumaczach, ich warsztacie, motywacjach czy przemyśleniach towarzyszących pracy.

Tak pomyślana kolekcja umożliwi aktualizację wiedzy o wydaniach „polskiego” Shakespeare’a i pozwoli na pogłębione analizy porównawcze oraz opis i ocenę polskich recepcji badanych dzieł na tle trendów ogólnoeuropejskich. W pierwszej kolejności przebadane zostaną związki między interpretacją i przekładem dramatów, cechy wyróżniające strategie obierane przez poszczególnych tłumaczy oraz mechanizmy odpowiedzialne za kanonizację konkretnych tłumaczeń.

Repozytorium zbudowane zostanie w oparciu o system Omeka. Znajdujące się w nim teksty dostępne będą w plikach PDF (skany zdigitalizowanych edycji z XIX wieku) oraz zostaną zakodowane w formacie xml. Dodatkowym narzędziem, które ułatwi analizę porównawczą przekładów, będzie interaktywna porównywarka. Pozwoli ona na wyświetlenie w jednym oknie tekstów różnych tłumaczeń tej samej sztuki lub jej konkretnych fragmentów (np. wypowiedzi wybranej postaci).

Pierwsza wersja repozytorium powinna być gotowa w 2017 roku.

Projekt Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja jest realizowany pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk w Zakładzie Literatury Angielskiej IA UW.

Grafika: portret Szekspira ze zbiorów Rijksmuseum.