EN
A
A
A

Repozytorium przekładów Shakespeare’a

10 kwietnia 2017

Zespół Laboratorium pomaga w stworzeniu cyfrowego repozytorium polskich przekładów dramatów Shakespeare’a z XIX wieku.

W Zakładzie Anglistyki Wydziału Neofilologii UW prowadzone są obecnie badania dotyczące tłumaczeń dramatów Williama Shakespeare’a na język polski w XIX wieku. Prace utrudnia jednak rozproszenie tekstów i brak spójnego zasobu dostępnych wszystkich tłumaczeń dramatów. Często informacje o istniejących przekładach są niekompletne lub mylne, dane zawarte w zestawieniach bibliograficznych wymagają za każdym razem czasochłonnej weryfikacji.

Stworzenie cyfrowego repozytorium, w którym zebrane i udostępnione zostaną teksty dziewiętnastowiecznych tłumaczeń dramatów ułatwi przeprowadzenie pogłębionego badania tłumaczeń. Tekstom sztuk towarzyszyć będzie analiza strategii tłumaczeniowych oraz literackich i teatralnych uwarunkowań, które wpłynęły na powstanie i kształt przekładu. Opublikowane zostaną informacje biograficzne o tłumaczach, ich warsztacie, motywacjach czy przemyśleniach towarzyszących pracy.

Tak pomyślana kolekcja umożliwi aktualizację wiedzy o wydaniach „polskiego” Shakespeare’a i pozwoli na pogłębione analizy porównawcze oraz opis i ocenę polskich recepcji badanych dzieł na tle trendów ogólnoeuropejskich. W pierwszej kolejności przebadane zostaną związki między interpretacją i przekładem dramatów, cechy wyróżniające strategie obierane przez poszczególnych tłumaczy oraz mechanizmy odpowiedzialne za kanonizację konkretnych tłumaczeń.

Repozytorium zbudowane zostanie w oparciu o system Omeka. Znajdujące się w nim teksty dostępne będą w plikach PDF (skany zdigitalizowanych edycji z XIX wieku) oraz zostaną zakodowane w formacie xml. Dodatkowym narzędziem, które ułatwi analizę porównawczą przekładów, będzie interaktywna porównywarka. Pozwoli ona na wyświetlenie w jednym oknie tekstów różnych tłumaczeń tej samej sztuki lub jej konkretnych fragmentów (np. wypowiedzi wybranej postaci).

Pierwsza wersja repozytorium powinna być gotowa latem 2017 roku.

Projekt Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja jest realizowany pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Cetery-Włodarczyk w Zakładzie Literatury Angielskiej IA UW.

Grafika: portret Szekspira ze zbiorów Rijksmuseum.