EN
A
A
A

Co działo się wiosną w LaCH UW?

3 lipca 2017

Zanim ogłosimy nasze plany na jesień, zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem semestru letniego w LaCH UW.

Cykl wykładów otwartych “Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”
Jesienią 2016 roku rozpoczęliśmy cykl wykładów poświęconych zjawiskom z pogranicza informatyki i nauk humanistycznych. O poprowadzenie wykładów poprosiliśmy specjalistów z różnych ośrodków, na co dzień pracujących w różnych dziedzinach nauki. Tym, co łączy prowadzone przez nich badania, jest humanistyczna refleksja nad technologią i oprogramowaniem.

Spotkania będziemy kontynuować w nadchodzącym semestrze, zaś podczas letniej przerwy zachęcamy do obejrzenia nagrań dotychczasowych wykładów, które wygłosili dla nas: dr hab. Piotr Celiński, dr Jan Argasiński, Paweł Janicki, dr Aleksandra Przegalińska, Jarosław Kopeć oraz dr Paweł Schreiber.

Seminarium o archiwizacji internetu
W marcu zainaugurowaliśmy nowy kierunek prac Laboratorium. Chcielibyśmy wzmocnić dyskusję o nowych mediach jako o przedmiocie historycznej refleksji, a także zastanowić się nad rolą i metodami archiwizacji Webu. W tym celu zorganizowaliśmy Seminarium o archiwizacji internetu, z którego przebiegiem można zapoznać się poniżej.

Raport z seminarium przeczytać można w najnowszym numerze czasopisma EBiB (No 172). W poświęconym archiwizacji Internetu wydaniu znalazł się także artykuł Marcina Wilkowskiego poświęcony korzystaniu z Wayback Machine. Temu zagadnieniu poświęcone były także nasze pierwsze warsztaty z metod archiwistyki Webu.

Warsztaty i kursy
W tym semestrze w naszej ofercie pojawiły się nowe warsztaty, poświęcone pracy z Wikidanymi oraz językiem SPARQL (Wyszukiwanie informacji w semantycznych bazach wiedzy na przykładzie projektu Wikidane, koncepcja i prowadzenie: dr Marcin Roszkowski). Kontynuowaliśmy także pracę z systemem Omeka oraz z językiem R – uruchomiliśmy dwie grupy warsztatowe (prowadzone przez Marcina Wilkowskiego), które podczas regularnych spotkań uczyły się administrować cyfrowym repozytorium (Omeka – grupa warsztatowa) oraz wykorzystywać język R i program RStudio w warsztatcie humanisty (R/Rstudio – grupa warsztatowa). Od końca marca w Laboratorium regularnie spotyka się także grupa humanistów, którzy pod opieką Piotra Kasprzyka i Magdaleny Grodzińskiej szlifują swoje umiejętności programowania w języku Python (Python w badaniach humanistycznych – grupa warsztatowa). W ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zorganizowaliśmy też nasze pierwsze szkolenie z archiwistyki webu (Warsztaty z metod archiwistyki Webu I, koncepcja i prowadzenie: Marcin Wilkowski) – na kolejne spotkania z tego cyklu zapraszamy w następnym semestrze!

Przypominamy też, że w razie potrzeby możemy powtórzyć wybrane warsztaty, albo zaproponować zupełnie nowe, odpowiadające oczekiwaniom naszych odbiorców. W tym semestrze prowadziliśmy zajęcia dla studentów Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologii UW (w ramach przedmiotu dr hab. Piotra Tafiłowskiego Cyfrowa komunikacja naukowa) oraz dla uczniów jednej z warszawskich szkół podstawowych (metody pracy cyfrowych archeologów i podstawy programowania).

Zgłoś temat warsztatu

Hackathon humanistyczno-informatyczny

W marcu wraz z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW zorganizowaliśmy Hakathon łamiący bariery. Naszym celem było stworzenie przestrzeni swobodnej wymiany kompetencji, przełamanie stereotypów i udowodnienie, że granice między humanistyką i informatyką nie zawsze są oczywiste. W wydarzeniu wzięli udział humaniści, humanistki, programiści i programistki z różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy razem rozwijali własne projekty naukowe. Pełną relację z wydarzenia opublikowaliśmy na naszej stronie.

Projekty

Cały czas wspieramy badaczy i badaczki, którzy pracują nad własnymi projektami badawczymi. Wraz z zespołem kierowanym przez prof. UW dr hab. Annę Ceterę-Włodarczyk kontynuujemy prace nad udostępnieniem cyfrowego repozytorium polskich przekładów Shakespeare’a z XIX wieku (o którym więcej pisaliśmy tutaj). Możemy się także pochwalić, że oficjalnie zaczynamy współpracę z zespołem prof. UW dr hab. Joanny Jurewicz, który przygotowuje polski przekład Mahabharaty – więcej informacji na temat tego projektu niebawem opublikujemy na naszym blogu.

Oczywiście, pracujemy też nad innymi projektami, których szczegółów nie możemy jeszcze zdradzać. O wszystkim jednak stopniowo będziemy informować na naszym blogu, zachęcamy więc do regularnych odwiedzin!