EN
A
A
A

Lektury na wakacje

20 lipca 2017

Podczas przerwy międzysemestralnej staramy się nadrobić nasze zaległości czytelnicze.

W związku z tym prezentujemy krótką listę pozycji, do których naszym zdaniem powinien zajrzeć każdy cyfrowy humanista i każda cyfrowa humanistka. Jest to zaktualizowana wersja listy, którą wysyłaliśmy niedawno w naszym newsletterze (do którego można się zapisać klikając w ten link).

Marcin Wilkowski, Nowoczesna instytucja kultury w internecie
W swojej najnowszej książce Marcin Wilkowski (LaCH UW) analizuje, czym jest i czym mogłaby być nowoczesność w instytucjach kultury. Cała książka dostępna jest pod tym adresem.

Wojciech Fenrich, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot, Towards Open Research Data in Poland
Celem publikacji jest zainicjowanie w Polsce debaty nad otwartym udostępnianiem danych badawczych. Polecamy tym bardziej, że współautorem raportu jest Jakub Szprot, jeden z koordynatorów LaCH UW. Publikacja do pobrania ze strony Platformy Otwartej Nauki.

Biuletyn EBiB No 172 (2017): Archiwizacja internetu
Pierwszy numer czasopisma EBiB poświęcony archiwizacji internetu ukazał się w 2012 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, co zmieniło się na tym polu przez ostatnie pięć lat. W numerze znalazło się także podsumowanie naszego Seminarium o archiwizacji internetu. Aktualny numer czasopisma dostępny jest tutaj.

Internet Histories: Volume 1, 2017
To pierwszy numer czasopisma Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society, które poświęcone jest historycznym studiom nad internetem. Publikowane w nim artykuły dotyczyć będą archiwów webu oraz metod ich badania. Strona czasopisma.

Emanuel Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce
W jaki sposób humaniści komunikują się ze sobą nawzajem i z innymi naukowcami? Czy i w jaki sposób wykorzystywane są do tego celu nowe metody upowszechniania wiedzy? Jak wygląda ilościowa ocena dorobku polskiej humanistyki? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania warto zajrzeć do opublikowanego w kwietniu 2017 tomu “Komunikacja naukowa w humanistyce”.

Reuters Institute Digital News Report 2017
Niedawno ukazał się tegoroczny raport Instytutu Reutersa dotyczący stanu mediów cyfrowych. Osobny podrozdział jest w nim poświęcony także polskim mediom. Warto zajrzeć i sprawdzić obecne trendy.Raport dostępny jest tutaj.

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego rok po wejściu w życie. Raport 2017
Badacze z Centrum Cyfrowego oraz Fundacji ePaństwo postanowili sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przeanalizowano 40 instytucji publicznych, w tym 24 instytucje kultury. Jak wyglądają wyniki badania?

Promoting access to culture via digital means. Policies and strategies for audience development, Report 2017
Opublikowany na początku lipca raport jest odpowiedzią na zmiany w kulturze, wywołane przez powszechną digitalizację i obecność instytucji kultury i dziedzictwa w mediach cyfrowych. Zawarte w publikacji rekomendacje dotyczą rozwiązań na poziomie europejskim oraz narodowym. Pełen tekst raportu dostępny jest tutaj.

Dziedzictwo w cyfrze. Zbiór studiów przypadku wdrażania nowych technologii w instytucjach kultury
Autorzy publikacji przeanalizowali wdrażanie portalu „Wirtualne Muzea Małopolski”, aplikacji webowej „Żydowska Warszawa”, interaktywnej wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz strony internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie, przygotowując swego rodzaju przewodnik dla instytucji kultury, które planują prace nad nowymi rozwiązaniamim technologicznymi. Raport dostępny jest tutaj.

Grafika: Books, autorstwa Omarukai, udostępniona na licencji CC BY 2.0