EN
A
A
A

Analiza ilościowa i jakościowa personifikacji w języku stosunków międzynarodowych

Czas realizacji projektu: 2012-2013

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Twardzisz

e-mail: p.twardzisz@uw.edu.pl

Link: http://www.palgrave.com/page/detail/the-languageof-interstate-relations-piotr-twardzisz/?K=9781137332691

Charakterystyka projektu: Projekt miał na celu zbadanie reprezentatywnego wycinka języka używanego do opisu relacji międzynarodowych. W powszechnej opinii większości współczesnych badaczy język ten jest wysoce metaforyczny. Zadaniem zespołu projektowego było więc wykazanie nieścisłości wielu ze stawianych i powszechnie akceptowanych tez.

W szczególności badania dotyczyły realnej ilości i proporcji personifikacji w specjalistycznym języku polityki zagranicznej. Badaniom został poddany gatunek tzw. quality press w odniesieniu do spraw międzynarodowych. Szczegółowo przebadano wszystkie użycia wszystkich nazw własnych odnoszących się do państw w ich kluczowych rolach gramatycznych. Wnikliwa analiza ilościowa i jakościowa tych użyć wykazała ułomność wielu z dotychczasowo stawianych tez o wysokiej metaforyczności tego rodzaju języka oraz ich powszechnej akceptowalności.

Analiza oparta o badania korpusowe dwóch międzynarodowych tygodników (The Economist i Newsweek) wskazała na konieczność weryfikacji badań opartych wyłącznie na intuicji poszczególnych badaczy. Pozyskanie danych zostało wykonane przy użyciu wyszukiwarek wbudowanych na stronach internetowych ww. tygodników. Analiza miała również na celu wskazanie przyczyn, dla których tezy o wszechobecnej personifikacji były masowo lansowane, jak również bezkrytycznie akceptowane przez wielu badaczy. Celem zadania było przygotowanie i opublikowanie monografii dotyczącej rozważań i wątpliwości wokół metaforyki języka stosunków międzynarodowych.

Szczegóły dotyczące monografii: The Language of Interstate Relations. In Search of Personification, 2013, Palgrave Macmillan, Basingstoke/Nowy Jork, ISBN: 9781137332691.