EN
A
A
A

Analiza kulturologiczna i suprasegmentalna interakcji komunikacyjnych nacechowanych grzecznością i niegrzecznością.

Czas realizacji projektu: 2012-2015

Kierownik projektu: prof. UW, dr hab. Silvia Bonacchi

e-mail: s.bonnacchi@uw.edu.pl

Link: www.mcca.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Celem projektu jest:
- stworzenie korpusu interakcji twarzą-w-twarz nacechowanych grzecznością i niegrzecznością językową w języku polskim i w języku niemieckim,
- transkrypcja i anotacja multimodalna (tj. zbiorcza analiza displayu werbalnego i wokalnego z zamiarem dodania displayu wizualnego w przyszłości) dla celów analizy konfrontatywnej,
- generacja i transfer wiedzy lingwistycznej o mechanizmach, które utrudniają komunikację intra- i interkulturową lub jej sprzyjają.

Dodatkowymi celami są:
- wytworzenie technik badawczych dla celów analizy multimodalnej (technik i kryteriów anotacji, weryfikacji i opisu danych oraz wyników analizy, wpłynięcie na rozwój narzędzi do tego typu badań),
- promocja rozwoju młodej kadry badawczej (w ramach projektu zostały dotychczas przygotowane trzy prace magisterskie i przygotowywane są dwie prace doktorskie).

W trakcie realizacji projektu organizowane są liczne warsztaty praktyczne, a dotychczasowe wyniki i doświadczenia prezentowane są podczas konferencji w kraju i zagranicą – w latach 2013/2014 m.in. podczas konferencji międzynarodowej Conflict and Communication w Rzymie (29-31.10.2013), międzynarodowej konferencji EPICS VI zorganizowanej przez Uniwersytet w Sewilli (12-14.05.2014), dorocznej konferencji CLARIN-ERIC w Soesterberg w Holandii (24.10.2014) oraz konferencji PALC w Łodzi (21.11.2014), jak i w publikacjach o zasięgu międzynarodowym. W ramach projektu powstała platforma MCCA: Multimodal Communication: Culturological Analysis, która opiera się na współpracy naukowców z UW, UAM i UŁ oraz uniwersytetami niemieckimi (Saarbrücken, Hamburg, Moguncja) i uniwersytetami we Włoszech (Univerisita Roma Trei Universita Pisa).