EN
A
A
A

Audiodeskrypcja z syntezą mowy

Czas realizacji projektu: 2010-2011

Kierownik projektu: dr Agnieszka Szarkowska

e-mail: a.szarkowska@uw.edu.pl

Link: http://avt.ils.uw.edu.pl/ad-tts/

Charakterystyka projektu: Audiodeskrypcja (AD) z syntezą mowy (ang. text-to-speech audio description, TTS AD) to rodzaj audiodeskrypcji, w której skryptu nie czyta lektor/aktor, lecz program do syntezy mowy. W ramach projektu opracowano nowatorskie rozwiązanie umożliwiające zastosowanie syntezy mowy do audiodeskrypcji, a także przeprowadzono badania recepcji tego rodzaju audiodeskrypcji wśród widzów.

Publikacje:
- Walczak, Agnieszka & Agnieszka Szarkowska “Text-to-speech audio description to educational materials for visually-impaired children.” In: Silvia Bruti and Elena di Giovanni (eds) Audiovisual Translation across Europe. Bern: Peter Lang, 209-233.
- Szarkowska, Agnieszka & Anna Jankowska (2012) “Text-to-speech audio description of voiced-over films. A case study of audio described Volver in Polish.” In: Elisa Perego (ed.) Emerging topics in translation: Audio description, EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE: Trieste, pp. 81-94.
- Szarkowska, Agnieszka (2011) “Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD”. Journal of Specialised Translation 15, 142-163.