EN
A
A
A

Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych.

Czas realizacji projektu: 2010-2015

Kierownik projektu: prof. dr hab. Sambor Grucza

e-mail: sfgrucza@uw.edu.pl

Link: www.listig.pl

Charakterystyka projektu: Głównym celem naukowym projektu było stworzenie produktywnego lingwistycznie, inteligentnego oprogramowania do nauki języków i tłumaczenia w Polsce i w Niemczech (LISTiG), które udostępnia standardowe moduły dydaktyczne dla wybranych polsko-niemieckich problemów językowych i translacyjnych oraz znajduje zastosowanie na odpowiednich kierunkach studiów w Polsce i Niemczech.

System LISTiG ma modularną budowę i wspiera proces uczenia języka niemieckiego (ogólnego i specjalistycznego), w tym zwłaszcza prezentuje i pozwala utrwalić poznane już struktury gramatyczne oraz jednostki terminologiczne poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe. Umożliwia on automatyczną ocenę wszystkich pełnych, dowolnie formułowanych zdań.

System składa się z dwóch interfejsów:
(1) interfejsu prowadzącego zajęcia,
(2) interfejsu uczącego się.

Pierwszy interfejs umożliwia prowadzącemu zajęcia wprowadzanie własnych ćwiczeń testowych. Dzięki drugiemu uczący się może rozwiązywać poszczególne jednostki zadania dydaktyczne w dowolnym czasie i miejscu.

System pracuje „krok po kroku”, tzn. po wprowadzeniu pełnego zdania, rozpoczyna się proces jego automatycznej oceny. W projekcie uczestniczyło łącznie pięciu partnerów – trzy uniwersytety, wyższa szkoła zawodowa oraz pozaakademicka jednostka naukowa o międzynarodowej renomie: Fachhochschule Flensburg (uczestnik projektu od października 2011), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kraju Saary (uczestnik projektu do września 2011), Institut der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Informationsforschung e.V. – IAI.

Pełna nazwa projektu: Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten.