EN
A
A
A

Hybrid Broadcast Broadband Television for All

Czas realizacji projektu: 2013

Kierownik projektu: dr Agnieszka Szarkowska

e-mail: a.szarkowska@uw.edu.pl

Link: http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2014/09/Wyniki-ankiety-o-napisach_Polska_FINAL.pdf

Charakterystyka projektu: W ramach projektu przeprowadzono internetowe badanie ankietowe pt. „Jakie powinny być napisy?” oraz opracowano raport nt. preferencji widzów dot. napisów telewizyjnych.Prowadzimy również badanie okulograficzne „Reading across devices”, gdzie badamy procesy czytania i oglądania filmów z napisami na monitorze, tablecie oraz telefonie komórkowym.