EN
A
A
A

Wyszukiwanie informacji w semantycznych bazach wiedzy na przykładzie projektu Wikidane

Prowadzący: Marcin Roszkowski
Liczebność grup: 15 osób
Wymogi sprzętowe: Proszę przynieść laptopy (tablety nie będą przydatne)
Termin: 23 maja 2017 (wtorek), 16.00 - 19.00


Jednym z podstawowych założeń koncepcji Sieci Semantycznej jest umożliwienie wyszukiwania nie tyle stron internetowych zawierających informacje na poszukiwany temat, co bezpośrednio faktów opisujących problem użytkownika. Taki model wyszukiwania (ang. entity search) wymaga głębokiej strukturyzacji informacji w zasobach sieciowych oraz zastosowania odpowiednich standardów reprezentacji wiedzy.

Wikipedia, zaraz po wyszukiwarce internetowej, jest jednym z najczęściej wybieranych przez internautów sieciowych źródeł informacji. Problem polega jednak na tym, że umożliwia ona jedynie wyszukiwanie haseł encyklopedycznych, w których sami musimy odnaleźć potrzebne informacje. Projekt Wikidane jest otwartą bazą wiedzy, której zawartość stanowią ustrukturyzowane dane pochodzące z wersji językowych Wikipedii oraz projektów Fundacji Wikimedia. Wikidane jest również platformą do zarządzania informacją w Wikipedii i zawiera zestaw faktów na temat ponad 25 milionów obiektów (np. pojęcia, osoby, instytucje, wydarzenia) opisanych w różnych wersjach językowych tego projektu.

Podczas warsztatów zostaną przedstawione założenia koncepcji Sieci Semantycznej oraz modelu publikowania danych powiązanych (Linked Data) wraz funkcjonującymi przykładami takich projektów. Na przykładzie serwisu Wikidane uczestnicy i uczestniczki poznają podstawy wyszukiwania informacji w tej bazie. Podczas ćwiczeń, tworząc i modyfikując proste zapytania, poznamy język SPARQL, który jest standardowym językiem zapytań dla kolekcji w Sieci Semantycznej. Będziemy także wykorzystywali proste mechanizmy wizualizacji danych oferowane przez serwis Wikidane.

Doświadczenie w programowaniu nie jest wymagane.

Rejestracja trwa do 12 maja, potwierdzenia wyślemy do 16 maja.
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Formularz rekrutacyjny

Subskrybuj newsletter aby być na bieżąco z ofertą warsztatową LaCH.