EN
A
A
A

O laboratorium

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW  (LaCH UW) powstało  z inicjatywy czternastu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: wydziałów humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych oraz  Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM UW) i  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Misja

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW  (LaCH UW) powstało  z inicjatywy czternastu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: wydziałów humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych oraz  Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM UW) i  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Swoją działalnością LaCH UW włącza się  w rozwój  społeczeństwa informacyjnego, daje wsparcie priorytetowym obecnie  multidyscyplinarnym kierunkom badań, które zakładają wykorzystanie na szeroką skalę technologii informatycznych w humanistyce.

Zasadą nadrzędną jest współpraca humanistów i informatyków od początku tworzenia projektów, przez cały czas ich realizacji i utrzymania.

Wspierając badania z zakresu humanistyki cyfrowej LaCH UW promuje jednocześnie całą humanistykę, wierząc, że narzędzia cyfrowe przyczyniają się do usprawnienia i przyspieszenia transferu wiedzy, otwierają przed humanistyką nowe możliwości badawcze i edukacyjne.

Cele

Tworzenie projektów

Laboratorium będzie wspomagało uczonych w tworzeniu projektów badawczych, udostępniając konsultacje fachowców, doradztwo techniczne i organizacyjne, know-how wcześniej powstałych projektów.

Kompleksowe Wsparcie Technologiczne

Laboratorium zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne i administracyjne przy aplikowaniu i prowadzeniu grantów z zakresu HC (m.in. opracowanie i prowadzenie profesjonalnych stron internetowych projektów, zarządzanie projektami, wsparcie ich realizacji i promocji).

Kontynuacja projektów bez finansowania

Proponujemy utrzymywanie przez określony czas projektów już zakończonych na serwerach własnych Laboratorium w ramach “farmy projektów zakończonych”.

Sieciowanie projektów

Laboratorium będzie aktywnie wspierało sieciowanie projektów badawczych, przez udostępnianie przestrzeni dla wspólnej pracy. Bardziej zaawansowaną formą będzie wsparcie organizacyjne i techniczne w zawieraniu umów o wzajemnym udostępnianiu zasobów cyfrowych, wyposażenia technicznego i aparatury badawczej.

Edukacja

Dzięki organizacji indywidualnych konsultacji i spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli naukowych oraz szkoleń LacH UW popularyzuje wiedzę o możliwościach badań z zakresu humanistyki cyfrowej oraz o etycznych zasadach prowadzenia takich badań.

Metody

LaCH będzie dysponować szerokim wachlarzem narzędzi i metod, od ofert doradztwa, serwerów i oprogramowania po wygodną kanapę, niezbędną do tworzenia nowych pomysłów badawczych w swobodnej atmosferze. Działamy także poprzez integrację zespołów badawczych i poszczególnych badaczy, sieciowanie inicjatyw wewnętrznych i zewnętrznych.

Pracownie Laboratorium

Zespół

Zespół Koordynacyjny LaCH UW został powołany w czerwcu 2015 r. przez JM Rektora Marcina Pałysa. Zespół ma za zadanie zorganizować pracę nowego ośrodka i przygotować ramy jego funkcjonowania. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród przedstawicieli szerszego gremium obradującego pod przewodnictwem Rektor prof. Anny Gizy-Poleszczuk nad powołaniem centrum humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Dorota Urbanek

Joanna Jurewicz

Dominik Purchała

Jakub Szprot

Jerzy Tyszkiewicz

Ludzie LACH

Aleksandra Tokarska

Marcin Wilkowski

Janusz Janowski

Beata Bereza

Jakub Kosiorek