EN
A
A
A

Oferta

Istotnym elementem działalności LaCH będzie prowadzenie "farmy projektów zakończonych". Jest to oferta zaadresowana do badaczy, którzy chcieliby, aby cyfrowe efekty ich pracy mogły trwać po zakończeniu finansowania dotychczasowego projektu. Farma będzie dysponowała personelem, który przez uzgodniony czas będzie dbał o działanie oprogramowania, dostępność i bezpieczeństwo danych, administrowanie systemami komputerowymi. Warunkiem przyjęcia do farmy będzie między innymi spełnienie warunków technicznych dotyczących metod składowania i prezentacji danych oraz technologii, w której będzie wykonane oprogramowanie. Dlatego zainteresowanych zapraszamy do kontaktu już na etapie ich projektowania, a nawet planowania wystąpienia o grant.

Zasady działania “Farmy projektów zakończonych”

1. Farma projektów zakończonych stanowi własny zasób LaCH UW.
2. Finansowanie farmy pochodzi ze środków LaCH UW.
3. Farma przejmuje do dalszego utrzymania ważne zasoby i rozwiązania cyfrowe, pochodzące z projektów afiliowanych przy LaCH UW.
4. Wstępna decyzja o przyjęciu projektu do dalszego utrzymania zapada na początku projektu, optymalnie w fazie pisania wniosku i finansowania.
5. Pracownicy farmy biorą udział w procesie projektowania i tworzenia zasobów przeznaczonych wstępnie do dalszego utrzymania, w celu zapewnienia, że zastosowane technologie i jakość techniczna tworzonego rozwiązania umożliwią przejęcie odpowiedzialności za ich dalsze działanie przez farmę.
6. Ostateczne przejęcie projektu przez farmę następuje na czas określony, w końcowym okresie finansowania projektu i ma postać umowy pomiędzy LaCH a dysponentami projektu.
7. W okresie utrzymania farma dba o poprawne funkcjonowanie zasobu cyfrowego, dokonując w tym celu niezbędnych zabiegów pielęgnacji kodu i danych, bez wprowadzania nowych funkcjonalności albo znacznych modyfikacji.