EN
A
A
A

Zasady współpracy

Główne zasady współpracy

1. Współpraca badaczy, zespołów grantowych, projektowych i pracowni w ramach Laboratorium odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że każdy pracownik czy zespół prowadzący badania w zakresie humanistyki cyfowej na UW może skorzystać z bazy projektowej, sprzętowej czy/i technicznej LaCH UW (w określonych wypadkach podpisując w tej sprawie  list intencyjny o współpracy).

2. Laboratorium, nie będąc jednostką UW, nie bierze udziału w parametryzacji  i nie pretenduje tym samym do dorobku naukowego wspieranych badaczy.

3. Każdy projekt czy grant wspierany przez LaCH UW wchodzi natomiast w “portfolio” Laboratorium i wykorzystuje użyczone mu przez Laboratorium logo.

4. Kierownik grantu czy projektu upoważnia Laboratorium do uzyskania 10% kosztów pośrednich z grantu, przypadających na cele administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które w zwykłym przypadku nie są dostępne dla grantobiorcy.

5. Laboratorium wykorzystuje uzyskane w ten sposób środki na wsparcie merytoryczne, techniczne i administracyjne grantu i działalności własnej. Szczegóły współpracy zamieszczane są w aneksie do listu intencyjnego (patrz: Wzór listu intencyjnego).

Korzyści dla kierowników projektów

1. 10% kosztów pośrednich grantu, przypadających dla centrali Uniwersytetu, po podpisaniu dokumentu o współpracy trafia do dyspozycji LaCH, które przeznacza je na wsparcie merytoryczne grantu, w postaci uzgodnionej z jego kierownikiem.

2. Kierownik grantu może uzyskać dostęp do know-how innych projektów realizowanych w LaCH UW (za zgodą ich kierowników).

3. Kierownik grantu dostaje możliwość korzystania z zasobów cyfrowych, sprzętu i aparatury innych grantów realizowanych w LaCH UW, w zamian za analogiczne świadczenia na ich rzecz.

4. Laboratorium, nie będąc jednostką UW, nie bierze udziału w parametryzacji  i nie pretenduje tym samym do dorobku naukowego wspieranych badaczy, ani wyników badawczych grantu.

Korzyści dla Wydziałów

1. Laboratorium, nie będąc jednostką UW, nie bierze udziału w parametryzacji i nie pretenduje tym samym do dorobku naukowego wspieranych badaczy, ani wyników badawczych grantu.

2. Wydziały otrzymują od LaCH UW wsparcie techniczne i administracyjne przy prowadzeniu badań z zakresu humanistyki cyfrowej.