EN
A
A
A

Wirtualny spacer po przeszłości

21 marca 2017

Archeolodzy z Pracowni Skanerów 3D IA Wydziału Historycznego UW pracują nad stworzeniem cyfrowej rekonstrukcji wsi Zabrost Wielki z 1917 roku.

Będzie to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie projekt, w którym zintegrowane zostaną tak różnorodne technologie dokumentacyjne. Wirtualna rekonstrukcja wsi przygotowana zostanie na podstawie chmur punktów pozyskanych ze skanowania lotniczego oraz naziemnego, wykonanego za pomocą standardowego urządzenia na statywie oraz uzupełnionego wynikami skanowania kinematycznego.

Metoda ta pozwala na szybkie zebranie szczegółowych danych, dotyczących mniejszych i trudniej dostępnych zabudowań. Skaner kinematyczny może być bowiem zamontowany na dachu samochodu lub umieszczony w plecaku operatora. Jest to stosunkowo nowa technologia, która jak dotąd nie była wykorzystywana w Polsce w celach naukowych. Na potrzeby realizowanego projektu skaner ten został wypożyczony ze Szwajcarii.

Skanowanie miejscowości odbyło się 10 i 11 marca 2017 roku. Obecnie zgromadzone dane są przetwarzane, chmury punktów powinny być gotowe w najbliższych dniach. Następnym krokiem będzie przygotowanie wirtualnego odwzorowania obecnego stanu wsi, który w kolejnym etapie uzupełniony uzupełniony zostanie o rekonstrukcję nieistniejących dziś zabudowań z 1917 roku. Pierwsza wersja projektu powinna być gotowa jeszcze w czerwcu 2017 roku.

Dysponujemy pełną dokumentacją archiwalną – mówi Janusz Janowski z Pracowni Skanerów 3D – na jej podstawie będziemy mogli odtworzyć historyczny wygląd okolicy, wszystkie zniszczone czy przebudowane budynki. Dzięki temu będzie mogła powstać aplikacja przypominająca trochę Google Street View, umożliwiająca wirtualny spacer po nieistniejącej już wsi sprzed stu lat.

Rekonstrukcje obiektów przygotowane zostaną przez Macieja Tarkowskiego, który na co dzień współpracuje z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą do stworzenia trójwymiarowych modeli będą liczne pocztówki, wykonane tuż po ukończeniu budowy wsi w 1917 roku, oraz oryginalne planów zabudowy Zabrostu Wielkiego i zdjęcia lotnicze z okresu II Wojny Światowej. Dzięki nim możliwe będzie wierne oddanie proporcji i usytuowania budynków.

Wieś Zabrost Wielki (Gross Zabrost) została całkowicie zniszczona podczas I Wojny Światowej. Odbudowano ją w latach 1916-1917 na podstawie projektu pruskiego architekta Carla Kujatha. Jest to jedyny znany przypadek, w którym całą wieś zaprojektowano i wzniesiona jako jednolite, spójne pod względem estetycznym i funkcjonalnym, założenie. Większość zabudowań zachowała się do naszych czasów, wiele z nich straciło jednak swój pierwotny charakter.

Na co dzień Pracownia Skanerów 3D mieści się w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW.

Fot. K. Orzechowski