EN
A
A
A

Nowy etap działalności LaCH UW

15 maja 2017

W kwietniu 2017 roku zakończył swoją pracę Zespół Koordynacyjny Laboratorium.

Zespół Koordynacyjny LaCH UW został powołany w czerwcu 2015 roku przez JM Rektora Marcina Pałysa. W jego skład weszli: prof. Dorota Urbanek (Wydział Lingwistyki Stosowanej), prof. Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny), prof. Jerzy Tyszkiewicz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), Dominik Purchała (Wydział Historyczny) i Jakub Szprot (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego). Podstawowym celem Zespołu było stworzenie od podstaw nowego ośrodka i wypracowanie ram jego funkcjonowania.

Zespół Koordynacyjny nie tylko stworzył koncepcję Laboratorium, lecz także zainicjował i zrealizował szereg przedsięwzięć z zakresu humanistyki cyfrowej. Laboratorium wspomagało wiele uniwersyteckich inicjatyw oraz zaangażowało się – jako lider lub partner – w realizację cyfrowych projektów (m. in. Archiwum Cyfrowe Marii Janion, Hackathon łamiący bariery, repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XIX wieku, projekt Konsorcjum DARIAH-PL “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”). Nawiązaniu współpracy z podobnymi ośrodkami z całego świata służyła międzynarodowa konferencja Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives, w efekcie której nawiązano nowe kontakty oraz umocniono pozycję LaCH wśród międzynarodowych instytucji prowadzących badania z zakresu humanistyki cyfrowej. Wnioski z dyskusji toczonych w czasie konferencji zostały wykorzystane podczas prac koncepcyjnych nad strategią warszawskiego Laboratorium.

W czasie prac Zespołu Koordynacyjnego w LaCH UW przeprowadzono pierwsze działania dydaktyczne: warsztaty i kursy dla pracowników UW (m.in. ze statystyki dla humanistów, z pracy w systemie Omeka, programowania w językach Python i R, korzystania z WordPressa czy programu LaTeX) oraz dla zewnętrzych grup i ośrodków (m.in. Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, stowarzyszenia Lambda). Rozpoczęto także cieszący się coraz większym zainteresowaniem cykl wykładów otwartych, podczas których zaproszeni eksperci i ekspertki przybliżają zagadnienia związane z cyfrową humanistyką szerszej publiczności (Poza interfejsem: informatyka i humanistyka).

W ciągu dwóch lat działalności Zespołu Koordynacyjnego udało się zaplanować, przetestować i wdrożyć najważniejsze rozwiązania, które stanowią obecnie podstawę działalności LaCH. Nawiązano współpracę nie tylko z licznymi ośrodkami naukowymi, lecz także z szeregiem instytucji kultury i dziedzictwa. Wypracowane rozwiązania i nawiązane kontakty będą wykorzystywane podczas realizacji kolejnych projektów oraz działań dydaktycznych Laboratorium.

W nowej formule pracami Laboratorium kierują Dominik Purchała (WH UW) oraz Jakub Szprot (ICM UW). Zespół LaCH UW stanowią: Beata Bereza, Marta Bura, Janusz Janowski, Piotr Kasprzyk, Aleksandra Tokarska-Trzaskowska i Marcin Wilkowski.