EN
A
A
A

EduLaCH. Cyfrowe warsztaty dla uczniów i uczennic

13 października 2017

Uruchamiamy nowy blok programowy, zaprojektowany z myślą o uczniach i uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach.

Misją LaCH UW jest wsparcie multidyscyplinarnych badań, które zakładają wykorzystanie technologii informatycznych w humanistyce. Na każdym etapie realizowanych przez nas projektów humaniści i informatycy ściśle ze sobą współpracują, wymieniając się doświadczeniem i kompetencjami. Wierzymy, że narzędzia cyfrowe otwierają przed humanistyką nowe możliwości, także edukacyjne. W związku z tym włączyliśmy do naszego programu działania na rzecz edukacji medialnej oraz informatycznej dzieci i młodzieży.

Cechą charakterystyczną zaprojektowanych przez nas zajęć informatycznych jest ich humanistyczny kontekst. Pokazujemy, że nauki humanistyczne mogą być wciąż atrakcyjną propozycją dla przyszłych studentów i że podział na informatyków i humanistów już dawno przestał mieć sens. Rozumiejąc, że żadne narzędzie ani interfejs cyfrowy nie jest neutralny, a skuteczna praca z danymi i treściami cyfrowymi wymaga także krytycznej refleksji nad ich naturą, sposobem wytwarzania czy ograniczeniami w ich interpretacji, w program naszych warsztatów wplatamy także wątki edukacji medialnej.

Tematy realizowane podczas warsztatów:
Nauka programowania: programowanie dla dzieci młodzieży; kodowanie unplugged; myślenie algorytmiczne.
Bezpieczeństwo w sieci: prywatność, ochrona danych osobowych i cyfrowe ślady; ochrona wizerunku, prawo autorskie i etyka publikowania informacji.
Informacja on-line: wyszukiwanie informacji i krytyczna analiza źródeł, kultura komunikacji medialnej, kreatywne wykorzystanie mediów.
Humanistyczne spojrzenie na świat cyfrowy: problem władzy i kontroli, agencyjność interfejsów i algorytmów, gatunkowość wypowiedzi internetowych, literatura cyfrowa, sztuka nowych mediów itp.
Nowe technologie w naukach humanistycznych: digitalizacja, skanowanie 3D, druk 3D, cyfrowa archeologia.
Wspólne tworzenie i rozwijanie otwartych zasobów edukacyjnych.
Wykorzystanie metod i zbiorów cyfrowych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.

Do tej pory współpracowaliśmy z:
Stowarzyszeniem Otwarte!: cykl WikiWarszawa, czyli warsztaty wikipedystyczno-varsavianistyczne dla licealistów (licealistek) i nauczycieli (nauczycielek).
Szkołą Podstawową nr 355 w Warszawie: prezentacja metod pracy cyfrowych archeologów oraz warsztaty z myślenia algorytmicznego i programowania gier.

Zapraszamy do współpracy szkoły, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze edukacji. Więcej informacji udzielamy mailowo: lach@uw.edu.pl.