EN
A
A
A

Badanie dla cyfrowych humanistów i humanistek

15 marca 2018

Do udziału w badaniu ankietowym zapraszamy zarówno obecnych, jak i potencjalnych użytkowników/użytkowniczki infrastruktury DARIAH.

Europejska infrastruktura badawcza Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC) stanowi platformę (sieć) wymiany wiedzy, metod i infrastruktury badawczej w humanistyce i sztuce. Podstawowym celem konsorcjum DARIAH jest wsparcie w rozwoju badań z zakresu cyfrowej humanistyki.

Realizowane w ramach projektu DESIR badanie ankietowe ma na celu ocenę poziomu zaufania do infrastruktury DARIAH wśród jej obecnych i potencjalnych użytkowników/użytkowniczek. Na tej podstawie zaproponowane zostaną następnie konkretne rozwiązania, które ułatwią wykorzystywanie infrastruktury konsorcjum w prowadzeniu i upowszechnianiu badań z zakresu humanistyki i sztuki.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem, a informacje na jej temat można znaleźć również na stronie konsorcjum DARIAH-PL.