EN
A
A
A

Za nami konferencja Dariah Theme 2017

25 kwietnia 2018

Konferencja 'Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices' odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2018.

Organizowana przez konsorcjum DARIAH-PL wraz z Muzeum Historii Polski i DARIAH-DE konferencja poświęcona była wyzwaniom związanym ze współpracą instytucji dziedzictwa oraz środowiska akademickiego. Zgodnie z założeniami, wydarzenie miało charakter międzyśrodowiskowy i wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele/przedstawicielki instytucji dziedzictwa, jak i organizacji pozarządowych oraz ośrodków naukowych. W programie konferencji znalazły się zarówno wystąpienia wyłonione podczas oficjalnego Call For Papers, jak i prezentacje reprezentantów/reprezentantek zaproszonych przez organizatorów centrów ds. digitalizacji, którzy dzielili się wypracowanymi w tych ośrodkach strategiami i rekomendacjami, opowiadali także o planach na najbliższą przyszłość. Podczas pierwszego dnia konferencji w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie spotkało się blisko dziewięćdziesięciu praktyków, którzy dyskutowali o potrzebach i wyzwaniach związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych. Już niebawem na naszej stronie dostępne będą nagrania wszystkich wystąpień konferencyjnych.

19 kwietnia 2018: fotorelacja

Podstawowym celem pierwszego dnia konferencji było zbadanie obecnej sytuacji, przedstawienie najciekawszych z obecnie stosowanych rozwiązań i zasygnalizowanie potrzeb różnych środowisk. Drugiego dnia odbyły się praktyczne warsztaty adresowane do mniejszych grup praktyków, którzy wspólnie z facylitatorami pracowali nad przygotowaniem zestawów rekomendacji (dotyczących standardów opracowania, udostępniania i wykorzystania kolekcji) dla instytucji oraz naukowców, które ułatwią im prowadzenie wspólnych badań i projektów. Warsztaty zostały zorganizowane zostały w dwóch blokach – pierwszy dotyczył kwestii prawnych, drugi zaś – kwestii technicznych, związanych z udostępnianiem zbiorów. Obecnie trwają prace redakcyjne nad wypracowanymi zaleceniami, które już wkrótce udostępnione zostaną na naszej stronie.

20 kwietnia 2018: fotorelacja