EN
A
A
A

Relacje między politykami imigracyjną i integracyjną

25 czerwca 2018

W ostatnich miesiącach wspieraliśmy zespół projektu badawczego "IMINTEG - W poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”.

Inicjatywa ta, finansowana z środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS (nr projektu 2014/14/E/HS5/00397), realizowana jest w Ośrodku Badań nad Migracjami UW pod kierownictwem prorektora UW ds. naukowych dra hab. Macieja Duszczyka. Głównym celem projektu jest wyjaśnienie relacji pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną oraz opracowanie ich teoretycznych modeli, w tym uwzględniających specyfikę Polski. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.iminteg.uw.edu.pl.

Kluczowym działaniem w ramach projektu jest badanie prognostyczne realizowane z wykorzystaniem metody delfickiej, czyli cyklu internetowych badań ankietowych z ekspertami ds. imigracji w ośmiu krajach UE. Jego celem jest, z jednej strony, określenie obecnie funkcjonujących modeli powiązań między politykami imigracyjną i integracyjną w tych krajach, z drugiej zaś – prognoza co do prawdopodobieństwa zmian tych polityk w przyszłości oraz potencjalnych ich konsekwencji. Zestawienie różnych scenariuszy rozwoju obu polityk posłuży następnie do stworzenia jednego modelu symbiotycznego łączącego te dwa obszary aktywności państwa.

Nasza współpraca z Ośrodkiem polegała na wsparciu informatycznym systemu ankiet do zastosowania w ramach metody delfickiej. W naszym przypadku należało przygotować kilka wersji językowych ankiety oraz zbudować mechanizmy pozwalające na ograniczanie (profilowanie) wyboru w wybranych pytaniach zamkniętych. Pracowaliśmy na zastanym projekcie wykorzystującym WordPressa i popularną wtyczkę ankietową.