EN
A
A
A

Nagrania z konferencji DARIAH Theme

26 czerwca 2018

Są już dostępne nagrania wszystkich wystąpień z konferencji 'Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices'.

Na naszym kanale na YouTube są już dostępne wszystkie nagrania z konferencji ‘Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices’, która odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 19 kwietnia bieżącego roku. Relację z tego wydarzenia zamieściliśmy niedawno na naszym blogu.
Poniżej zamieszczamy linki do nagrań poszczególnych wystąpień konferencyjnych.

Playlista ‘Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices’

1. Otwarcie konferencji: dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor UW ds. naukowych; Anna Piekarska – Zastępca Dyrektora MHP ds. Merytorycznych; prof. Aleksander Bursche – Przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL.
2. Cyfrowe dziedzictwo w służbie nauce. Instytucje bliżej naukowców, Klaudia Grabowska i Agata Lipczik (Muzeum Historii Polski)
3. Możliwości wykorzystania cyfrowych zasobów polskich muzeów, Alicja de Rosset (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
4. Projekt Kronik@, Grzegorz Zajączkowski (Lider Cyfryzacji KE na Polskę / Ministerstwo Cyfryzacji)
5. Otwarte Muzeum. Strategia cyfrowa Muzeum Narodowego w Warszawie, Karolina Tabak (Muzeum Narodowe)
6. Portal Zabytek.pl – przykład zintegrowanych działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa narodowego, Grzegorz Urbański i Karol Czajkowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
7. System archiwizacji cyfrowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA). Wdrażanie standardów opisu w dobie cyfryzacji i szerokiego udostępniania, Joanna Kaliszewska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny)
8. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA i serwis szukajwarchiwach.pl – integracja zbiorów archiwalnych, Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
9. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w badaniach humanistycznych: doświadczenia LaCH UW, Aleksandra Tokarska-Trzaskowska i Marcin Wilkowski (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)
10. Wolne lektury – technologia future proof, Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
11. Swoboda użycia: obiegi cyfrowych zasobów dziedzictwa, Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)
12. Kompetencje cyfrowe humanistów, Klaudia Grabowska i dr Marta Kołodziejska (Centrum Humanistyki Cyfrowej, Instytut Badań Literackich PAN)
13. MANUS – Internetowy system opracowywania i udostępniania dokumentów źródłowych w standardzie TEI XML, Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
14. Dokumenty osobiste kobiet w bazie “Archiwum kobiet: piszące”, Ewa Serafin i Katarzyna Nadana-Sokołowska (Instytut Badań Literackich PAN)
15. Miliony obiektów, miliony pikseli, miliony opisów, Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa)
16. Cyfryzacja historii? Oto jest wyzwanie! Magdalena Król, Joanna Byszuk, Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
17. COURAGE: rejestr kolekcji dotyczących opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych, Barbara Tołłoczko (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
18. Déjà vu jako inspiracja nie tylko dla formatu zapisu danych, Grzegorz Myrda (Instytut Historii PAN)
19. Cyfrowe biblioteki i muzea jako źródło wiedzy o ekslibrisach – rzeczywistość a potrzeby, Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)