EN
A
A
A

Przekształcamy się w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

18 września 2018

Łączymy siły z COME UW i poszerzamy zakres naszych działań m.in. o e-nauczanie.

1 września 2018 roku Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołał Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW). Powstało ono z połączenia Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW) z LaCH UW.

Powstanie CKC UW oznacza jeszcze większe wsparcie dla naukowców i studentów UW w zakresie wykorzystania i projektowania cyfrowych metod i narzędzi w badaniach humanistycznych i komunikacji naukowej.

Głównymi zadaniami  CKC UW są:
realizacja własnych projektów i wsparcie cyfrowych przedsięwzięć pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w szczególności z zakresu humanistyki;
realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania;
działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na Uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury);
koordynacja udziału Uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.

CKC UW jest też otwarte na współpracę z instytucjami i organizacjami z sektora kultury, sektora gospodarczo-społecznego czy biznesowego.

 

Dyrektorem CKC UW jest dr Izabella Bednarczyk-Bochenek (dotąd dyrektor COME UW).