EN
A
A
A

„Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu”

26 września 2018

Zaczynamy pracę nad kolejnym projektem badawczym. Jego efektem będzie m.in. baza danych ‘Textiles and Seals’.

Celem projektu badawczego „Tekstylia i pieczęcie” jest zbadanie istotnych i złożonych, a dotąd niezauważonych relacji pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i zastosowaniem stempli w Grecji epoki brązu (od wczesnej do późnej epoki brązu, ok. 2650-1200 p.n.e.). Kluczowym zadaniem jest rozpoznanie struktury i znaczenia tych relacji oraz wyjaśnienie: w jaki sposób administrowano produkcją włókienniczą, jakie rodzaje wyrobów włókienniczych wykorzystywano do pieczętowania, jak i dlaczego akurat w taki sposób produkcja włókiennicza była ukazywana w ikonografii pieczęci.

Zauważone w ramach projektu relacje pomiędzy tekstyliami a gliptyką pozwolą na nowe i bardziej złożone rozumienie kwestii organizacji produkcji w społecznościach egejskich i ikonografii egejskiej. Wzbogacą też wiedzę o sposobach wykorzystywania różnego rodzaju wyrobów tekstylnych w administracji.

Do osiągnięcia planowanych celów badawczych wykorzystane będzie nowe i oryginalne podejście metodologiczne. Zostanie w nim połączona metodologia badań nad tekstyliami archeologicznymi (z wykorzystaniem metod i standardów wypracowanych przez archeologię włókiennictwa i badania mikroskopowe, z użyciem mikroskopu cyfrowego typu Dino-Lite) oraz specjalistyczna wiedza włókiennicza (w tym wiedza empiryczna) z metodologią badań archeologicznych (kontekst znalezienia pieczęci i odcisków, ich dystrybucja w czasie i przestrzeni) i ikonograficznych (gliptyka egejska i graficzne formy znaków pisma).

Projekt badawczy „Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13 (nr umowy UMO-2017/26/D/HS3/00145), a realizowany w latach 2018-2021 w Instytucie Archeologicznym Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem projektu jest dr Agata Ulanowska, a Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW jest wykonawcą projektu. Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie bazy danych ‘Textiles and seals’ i wdrożenie strony internetowej projektu.