EN
A
A
A

Za nami konferencja The Cult of Saints in Late Antiquity

5 października 2018

W dniach 27 – 29 września 2018 odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja The Cult of Saints in Late Antiquity.

Konferencja zwieńczyła prace prowadzone w ramach projektu badawczego o tym samym tytule finansowanego przez European Research Council (ERC Advanced Grant) i realizowanego przez zespoły badawcze działające przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Oxfordzie (przy wsparciu Uniwersytetu w Reading). Polski zespół działa w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr. hab. Roberta Wiśniewskiego.

 

Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się kultem świętych w późnej starożytności. Byli wśród nich historycy, historycy sztuki oraz badacze literatury z wiodących ośrodków akademickich w Europie, Stanach Zjednoczonych, a także Rosji. Trwające trzy dni sesje obejmowały swym zakresem różnorodną tematykę.

 

Pierwsza z nich dotyczyła wizualnych wyobrażeń postaci świętych, a także strategii stosowanych do promowania ich kultu. Druga sesja była poświęcona aspektom materialnym kultu, takim jak relikwie i relikwiarze, a także zagadnieniom dotyczącym ekokrytyki i historii środowiskowej. Podczas trzech kolejnych sesji omawiano kwestie związane z kultem świętych w poszczególnych regionach, takich jak Egipt, Italia czy Bałkany lub pojedynczych ośrodkach miejskich, które odgrywały ważną rolę w późnej starożytności – wymienić tu należy przede wszystkim Konstantynopol, dyskutowany w oddzielnej sesji. Odrębną sesję poświęcono kultom poszczególnych świętych. Ostatniego dnia konferencji prelegenci prezentowali różne podejścia teoretyczne w badaniach nad kultem świętych, takich jak ujęcie genderowe czy kognitywne lub inne koncepcje antropologiczne, które przedstawiono na przykładzie studium przypadku.

 

Podczas konferencji miała również miejsce inauguracja internetowej bazy danych Presbyters in the Late Antique West, powstającej w ramach projektu finansowanego przez NCN i realizowanego w Instytucie Historycznym UW.

 

LaCH UW we współpracy z fundacją naukową Otwarte Historie oraz Instytutem Historycznym UW miało przyjemność organizować konferencję. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

 

Autorka relacji: Julia Doroszewska

Zdjęcia: Maciej Tarkowski