EN
A
A
A

Nowe perspektywy archiwistyki społecznej?

30 października 2018

W sobotę 27 października Marcin Wilkowski (CKC UW) wziął udział w spotkaniu warsztatowym poświęconym archiwistyce społecznej w Polsce

W sobotę 27 października Marcin Wilkowski (CKC UW) wziął udział w spotkaniu warsztatowym poświęconym dyskusji nad kierunkami rozwoju archiwistyki społecznej w Polsce. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek KARTA, który od lat stara się wspierać rozwój polskich archiwów społecznych, m.in. poprzez działalność edukacyjną, udostępnianie oprogramowania do katalogowania zbiorów oraz działania na poziomie prawnym.

Z definicji, archiwum społeczne powstaje w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego (zaczerpnięto z materiałów Ośrodka KARTA).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki kilkunastu organizacji pozarządowych, prowadzących własne projekty archiwalne. Marcin Wilkowski przedstawił problem zabezpieczania stabilności adresów URL w kolekcjach cyfrowych, prezentując ideę identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier), oraz perspektywę rozwoju archiwistyki społecznej w kierunku gromadzenia, zabezpieczania i opracowywania zbiorów nie posiadających oryginalnej postaci analogowej: fotografii cyfrowej, witryn internetowych i wybranych zasobów mediów społecznościowych oraz gier komputerowych i oprogramowania. Dyskutowano również o najbardziej palących problemach związanych z funkcjonowaniem archiwów społecznych – o koniecznych zmianach w prawie archiwalnym czy o systemie publicznego finansowania archiwów społecznych w praktyce. Ważnym wątkiem okazał się problem podmiotowości tych inicjatyw wobec systemu państwowej archiwistyki – próbowano określić, jak bardzo autonomiczne w swoich działaniach powinny być archiwa społeczne względem archiwów państwowych, także w kontekście przechowywania i zabezpieczania zbiorów po ewentualnym zakończeniu działalności archiwum społecznego.

Fot. Katarzyna Ziętal / Ośrodek KARTA