EN
A
A
A

Spotkania DARIAH-ERIC na Uniwersytecie Warszawskim

10 grudnia 2018

W dniach 7-8 listopada odby艂y si臋 w Warszawie spotkania Zgromadzenia Og贸lnego i Komitetu Koordynator贸w Krajowych DARIAH-ERIC.

DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) to powsta艂a decyzj膮 Komisji Europejskiej w 2014 roku europejska infrastruktura stawiaj膮ca sobie za cel rozw贸j i wspieranie bada艅 w obszarze humanistyki i nauk o sztuce.

Podczas dwudniowego spotkania DARIAH-ERIC na Uniwersytecie Warszawskim wymieniono si臋 do艣wiadczeniami, zaprezentowano post臋py prac oraz om贸wiono przysz艂e wyzwania.

Posiedzenie Zgromadzenia Og贸lnego (General Assembly)聽otworzy艂 Prorektor ds. naukowych UW dr hab. Maciej Duszczyk, po kt贸rym g艂os zabra艂 przedstawiciel MNiSW Mateusz Gaczy艅ski. Zgromadzonych go艣ci przywita艂 r贸wnie偶 Przewodnicz膮cy Rady Konsorcjum DARIAH-PL prof. Aleksander Bursche.

Zgromadzenie Og贸lne DARIAH-ERIC podejmuje decyzje m.in. w sprawie strategii i bud偶etu DARIAH. Cz艂onkami Zgromadzenia s膮 przedstawiciele pa艅stw cz艂onkowskich DARIAH, kt贸rymi s膮 obecnie Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, W艂ochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Serbia i S艂owenia.

Wydarzenie by艂o finansowane ze 艣rodk贸w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego i Uniwersytetu Warszawskiego, a jego organizatorem by艂 Uniwersytet Warszawski.