EN
A
A
A

Za nami DARIAH Annual Event 2019

14 czerwca 2019

Kolejna edycja konferencji DARIAH Annual Event tym razem odby艂a si臋 w Warszawie (15-17 maja). Zorganizowana by艂a we wsp贸艂pracy z konsorcjum DARIAH-PL.

Ponad 200 uczestnik贸w i uczestniczek 聽z ca艂ej Europy spotka艂o si臋 w Warszawie na zje藕dzie spo艂eczno艣ci DARIAH-EU, organizowanym we wsp贸艂pracy z polskim konsorcjum DARIAH-PL przy wsparciu organizacyjnym Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW). Sesje wyst膮pie艅, warsztaty i spotkania grup tematycznych odbywa艂y si臋 w Bibliotece UW oraz w Pa艂acu Staszica.

 

Zgodnie z charakterem DARIAH wydarzenie mia艂o charakter mi臋dzy艣rodowiskowy i mi臋dzynarodowy. Wzi臋li w nim udzia艂 przedstawiciele i przedstawicielki zar贸wno o艣rodk贸w naukowych, jak i instytucji kultury czy organizacji pozarz膮dowych (z Europy, ale te偶 spoza niej, m.in. z Australii, USA).

 

Konferencja po艣wi臋cona by艂a zagadnieniu danych w humanistyce (Humanities Data). Podczas wyst膮pie艅 i warsztat贸w podejmowano tematy dotycz膮ce m.in. definiowania i konceptualizacji poj臋cia danych w badaniach humanistycznych i w naukach o sztuce, dyskutowano te偶 o specyfice danych humanistycznych, ich neutralno艣ci, problemach prawnoautorskich czy odpowiednim ich przechowywaniu i udost臋pnianiu oraz krytycznym interpretowaniu.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali zast臋pca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego, Mateusz Gaczy艅ski, oraz Prorektor ds. naukowych i wsp贸艂pracy z zagranic膮 Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Maciej Duszczyk.

 

W ci膮gu trzech dni konferencji uczestnicy i uczestniczki wydarzenia wzi臋li udzia艂 w kilku wyk艂adach plenarnych, kilkunastu spotkaniach grup roboczych, 5 sesjach panelowych, 5 warsztatach eksperckich. Ca艂o艣ci dope艂ni艂a sesja posterowa, podczas kt贸rej zaprezentowano blisko 40 poster贸w po艣wi臋conych projektom cyfrowym realizowanym w r贸偶nych europejskich o艣rodkach b膮d藕 wynikom prac prowadzonych przez mi臋dzynarodowe grupy robocze dzia艂aj膮ce w ramach DARIAH.

 

Podczas konferencji odby艂y si臋 r贸wnie偶 wyk艂ady plenarne wybitnych specjalist贸w od kultury cyfrowej. 聽Sally Wyatt 聽(Maastricht University) wyg艂osi艂a wyk艂ad na temat: 鈥濿hat are we talking about when we talk about data in the humanities?鈥. Natomiast Lev Manovich (City University of New York), kt贸ry uwa偶any jest za jednego z najwa偶niejszych teoretyk贸w kultury cyfrowej, zamkn膮艂 konferencj臋 wyst膮pieniem pt. 鈥濿hat Does Data Want?鈥.

 

Zach臋camy do zapoznania si臋 z ksi膮偶k膮 abstrakt贸w wszystkich wyst膮pie艅 i spotka艅, kt贸re odby艂y si臋 w ramach DARIAH Annual Event 2019, z fotorelacj膮 z tego wydarzenia oraz z nagraniem聽z wyk艂adu prof. Lva Manovicha!