EN
A
A
A

Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

Czas realizacji projektu: 2013-2017

Kierownik projektu: dr Justyna Garczy艅ska

e-mail: jgarczynska@uw.edu.pl

Link: '.get_field('link').''; else: echo 'Link: '.get_field('link').''; endif; ?>

Charakterystyka projektu: Akustyczna baza danych dialektu mazowieckiego nale偶y do baz maj膮cych na celu uchwycenie zr贸偶nicowania j臋zyka m贸wionego. G艂贸wnym jej celem jest zebranie jak najwi臋kszej liczby pr贸bek mowy spontanicznej ze wszystkich region贸w dialektu mazowieckiego od os贸b mieszkaj膮cych od urodzenia, co najmniej w drugim pokoleniu, w danym regionie. Zebrany materia艂 d藕wi臋kowy mo偶e zosta膰 wykorzystany do analiz akustycznych i studi贸w dialektologicznych. Poza tekstami spontanicznymi baza zawiera dane w postaci warto艣ci docelowych dw贸ch pierwszych formant贸w dla wyst臋puj膮cych w gwarach mazowieckich akcentowanych i nieakcentowanych samog艂osek ustnych w r贸偶nych kontekstach sp贸艂g艂oskowych. Dla cel贸w por贸wnawczych baza zosta艂a uzupe艂niona o odpowiednie dane akustyczne dotycz膮ce samog艂osek polszczyzny og贸lnej. Dane te umo偶liwiaj膮 automatyczne por贸wnywanie na wykresach gwarowych realizacji samog艂osek z realizacjami odpowiednich g艂osek polskiego j臋zyka og贸lnego oraz ukazanie wsp贸艂czesnego obrazu wokalizmu gwar mazowieckich. Pozwoli to na uzupe艂nienie oraz ewentualn膮 weryfikacj臋 dotychczasowych ustale艅 w zakresie fonetyki mazowieckiej.

Baza obejmuje 艣rednio 60000 realizacji samog艂osek i zawiera szczeg贸艂owe metadane, m.in. dialekt, gwara, miejsce urodzenia informator贸w, oraz wyszukiwark臋 i wykresy ukazuj膮ce wymow臋 informator贸w.

Projekt wykorzystuje metodologi臋 fonetyki akustycznej, poniewa偶 w gwarach obserwowana jest silna wariantywno艣膰 fonetyczna, wynikaj膮ca z dzia艂ania rozmaitych czynnik贸w fonetycznych, geograficznych i socjalnych dotycz膮cych badanych os贸b, takich jak miejsce pochodzenia, wiek i wykszta艂cenie u偶ytkownik贸w gwary, wp艂yw j臋zyka og贸lnopolskiego lub kontekst, w jakim znalaz艂a si臋 badana g艂oska. Wariantywno艣膰 t臋 mo偶na dobrze opisa膰 na podstawie obiektywnych danych akustycznych oraz por贸wna膰 z innymi tego typu danymi, czego nie zapewniaj膮 subiektywne wyniki indywidualnego ods艂uchu.

Otrzymane z wykorzystaniem tej samej metodologii dane b臋d膮 por贸wnywalne ze sob膮, daj膮c sp贸jny i aktualny obraz wokalizmu gwar mazowieckich, pozwalaj膮cy na weryfikacj臋 dotychczasowych ustale艅 w obr臋bie tak szczeg贸艂owych zagadnie艅, jak np. podwy偶szona wymowa samog艂oski [y], charakter samog艂osek pochylonych, istnienie przedniej artykulacji samog艂oski [a], wp艂yw kontekstu mi臋kkiego i sonornego na realizacj臋 samog艂osek, r贸偶nice mi臋dzy mow膮 kobiet i m臋偶czyzn w zakresie wokalizmu, r贸偶nice wymawianiowe zale偶ne od wieku czy wykszta艂cenia respondent贸w.

Projekt zosta艂 sfinansowany ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS2/01442.