EN
A
A
A

Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych

Czas realizacji projektu: 2010-2012

Kierownik projektu: dr Agnieszka Szarkowska

e-mail: a.szarkowska@uw.edu.pl

Link: https://avt.ils.uw.edu.pl/ad-foreign/

Charakterystyka projektu: W wyniku realizacji projektu badawczego „Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych” opracowano rozwiązania dotyczące tworzenia skryptów audiodeskrypcji do filmów zagranicznych.

Audiodeskrypcja (AD) to dodatkowa narracja przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących, dodawana do filmów i zawierająca informacje o tym, co widać na ekranie/scenie, a czego nie można domyślić się z dialogów i dźwięków (np. miejsce akcji, opis bohaterów, napisy).

W chwili rozpoczęcia projektu (2010 r.) w Polsce nie opracowywano audiodeskrypcji do filmów zagranicznych.

W wyniku przeprowadzonych badań pokazano, że audiodeskrypcja do filmów zagranicznych jest możliwa i potrzebna. Odbiorcy docelowi wielokrotnie podkreślali konieczność opracowywania audiodeskrypcji do filmów zagranicznych.

Optymalna AD do filmu zagranicznego wykorzystuje tłumaczenie w wersji lektorskiej, może być też poprzedzona audio wstępem. AD nie powinna nachodzić na tłumaczenie czytane przez lektora.
Część opracowanych przez nas zagadnień znalazła już zastosowanie na rynku: opracowuje się więcej filmów zagranicznych, a do odczytywania skryptów AD wykorzystuje się głosy kobiece.