EN
A
A
A

Lingwistyczna analiza platform edukacyjnych na przykładzie portalu EDEKA-Wissensportal

Czas realizacji projektu: 2014-2016

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Szerszeń

e-mail: pszerszen@uw.edu.pl

Link: '.get_field('link').''; else: echo 'Link: '.get_field('link').''; endif; ?>

Charakterystyka projektu:
Bilateralny projekt badawczy zrealizowany w ramach programu „Germanistische Institutspartnerschaft“ DAAD wraz z zespołem badaczy skupionych wokół prof. Christiana Efinga (Uniwersytet w Wuppertalu) w kontekście badań nad transferem wiedzy specjalistycznej w komunikacji w przedsiębiorstwach.

Celem naukowym projektu była analiza lingwistyczna portalu EDEKA-Wissensportal, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii efektywności transferu wiedzy specjalistycznej, jej wyznaczników językowo-komunikacyjnych, dydaktycznych oraz multimedialnych. W analizie wykorzystana została perspektywa lingwistyki tekstu i analizy dyskursu (m.in. kategorie/gatunki tekstów, charakterystyki pragmatyczne), perspektywa metodyczno-dydaktyczna z uwzględnieniem budowy zadań i tekstów wspierających transfer wiedzy, ewaluacji (multi)medialnych form warunkujących transfer/przyswajanie wiedzy specjalistycznej (design tekstowy, użycie hipertekstu, podcastów, animacji, elementów games based learning, stopień interaktywności, nawigacja etc.).

Efektem końcowym projektu była lista rekomendacji dotyczących optymalizacji powstałego oprogramowania, które zostały przyjęte do realizacji przez zespół pracowników tworzący portal EDEKA.

Publikacje:
Kiefer K.-H., Efing Ch., Szerszeń, P., Wissenstransfer und E-Learning in der beruflichen Aus- und Weiterbildung: Das EDEKA-Wissensportal aus sprachwissenschaftlicher und sprachdidaktischer Perspektive, (w:) Zhu J/Zhao J./Szurawitzki M. (red.), Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Internationalen Germanistikkongresses Shanghai 2015, T. 2.Frankfurt/M. i in..: Peter Lang 2016, S. 49-54. (= Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik 21)
Kiefer K.-H., Efing Ch., Szerszeń P., 2016, Computergestützte Aus- und Weiterbildung im beruflichen Kontext: Linguistische und sprachdidaktische Betrachtungen zum EDEKA-Wissensportal, (w:) Lingwistyka stosowana 18: 3/2016, 39-50.