EN
A
A
A

Open Art - sztuka współczesna dla wszystkich

Czas realizacji projektu: 2014-2016

Kierownik projektu: Adam Piasecki

e-mail: a.szarkowska@uw.edu.pl

Link: http://openart.ibemag.pl/index.php/pl/

Charakterystyka projektu: Projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich” miał na celu stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) ułatwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnym z Polski i zza granicy.

W ramach projektu został wykonany prototyp multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik ten został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (Universal Design), dzięki czemu jest on dostępny dla wszystkich zwiedzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik jest dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść jest dostępna w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów.