EN
A
A
A

Poradnik Językowy on-line

Czas realizacji projektu: 2014-2016

Kierownik projektu: Wanda Decyk-Zięba

e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

Link: '.get_field('link').''; else: echo 'Link: '.get_field('link').''; endif; ?>

Charakterystyka projektu: Projekt „Poradnik Językowy on-line” miał na celu: digitalizację i udostępnienie online „Poradnika Językowego” z lat 1901-2003 oraz opracowanie historii czasopisma do roku 2014.

Strona daje możliwość dokonywania kwerendy według różnych kategorii: lat, autorów, działów „Poradnika Językowego”, działów gramatyki i kategorii gramatycznych, słów kluczowych, afiksów oraz wyrazów, wyrażeń i zwrotów, objaśnianych w czasopiśmie pod względem poprawnościowym. Zeszyty udostępnione są w dwóch formatach: DOC (pliki edytowalne) i PDF.

„Poradnik Językowy” jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Projekt był realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0012/NPRH3/H11/82/2014).