EN
A
A
A

Respeaking – proces, kompetencje i jakość

Czas realizacji projektu: 2014-2017

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Szarkowska

e-mail: a.szarkowska@uw.edu.pl

Link: https://avt.ils.uw.edu.pl/projekty/

Charakterystyka projektu:
Celem projektu było:
1. dogłębne zrozumienie procesu respeakingu,
2. zbadanie kompetencji respeakera,
3. analiza jakości napisów na żywo tworzonych za pomocą respeakingu.

Respeaking to technika opracowywania napisów, polegająca na wykorzystaniu oprogramowania do rozpoznawania mowy (speech-to-text). Respeaker słucha oryginalnych wypowiedzi wypowiadanych na żywo i powtarza (re-speaks) usłyszane słowa, dodając niezbędne znaki interpunkcyjne i elementy na potrzeby osób niesłyszących (kolory, etykietki mówców) oraz dokonując niezbędnych zmian edycyjnych. Następnie słowa respeakera są przetwarzane przez program do rozpoznawania mowy, który z kolei zamienia rozpoznane wypowiedzi na tekst, który jest następnie wyświetlany w formie napisów na ekranie z możliwie jak najkrótszym opóźnieniem (zob. Romero Fresco 2011: 1).