EN
A
A
A

Ewolucja kulturowa – problemy teoretyczne, metody ilościowe

Prowadzący: Rafał Miśta (ISS UW)
Liczebność grup: 10 osób
Wymogi sprzętowe: Do udziału w warsztatach konieczne jest posiadanie własnego laptopa z zainstalowanym pakietem R i programem R Studio (i innymi programami wskazanymi w czasie zajęć).
Termin: 8 listopada 2018 - 6 grudnia 2018


Ewolucja kulturowa jest coraz szybciej rozwijającym się nurtem badań związanym z zastosowaniem mechanizmów ewolucji darwinowskiej do wyjaśniania kultury. Spośród różnych jej gałęzi, chciałbym skupić się na tej, która próbuje zrozumieć jak zmieniały się wytwory kulturowe (jak np. melodie, bajki ludowe czy rożne rodzaje pisma).

Celem zajęć jest zaprezentowanie, jak wykorzystując problemy stawiane przez teorię ewolucji kulturowej, można analizować dane dotyczące zagadnień tradycyjnie wiązanych z humanistyką. Dane, których dostępność wraz z rozwojem humanistyki cyfrowej i projektów digitalizacyjnych jest coraz większa.

Warsztaty przeznaczone są dla osób interesujących się teorią ewolucji, osób zainteresowanych badaniami ilościowymi w humanistyce lub po prostu osób szukających nowego kontekstu teoretycznego dla własnych badań w obszarze humanistyki/nauk społecznych/psychologii/archeologii.

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość podstaw modelowania statystycznego oraz podstawowa umiejętność programowania w R. Osoby zaznajomione ze statystyką, ale znające inne pakiety statystyczne/języki programowania, proszone są o wcześniejszy kontakt – coś zaradzimy.

Udział w warsztatach będzie wymagał wcześniejszej lektury 1-2 artykułów przed zajęciami i zainstalowania odpowiednich programów.

Każde spotkanie będzie składało się z:

– wykładu wprowadzającego do wybranych zagadnień ewolucji kulturowej

– wspólnego replikowania wyników wybranych badań (Savage 2017, s. 50-68; Tehrani 2013; Morin 2018)

– dyskusji nad poruszanymi problemami teoretycznymi, zaprezentowanymi metodami i możliwością zastosowania ich w badaniach uczestników.

 

Terminy zajęć:

8.11.2018 (czwartek), g. 17.30-19.30

22.11 (czwartek), g. 17.30-19.30

6.12 (czwartek), g. 17.30-19.30

 

UWAGA!  Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają pracownicy/pracownice, doktoranci/doktorantki oraz studenci/studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałe osoby zapraszamy w miarę dostępności wolnych miejsc.

 

Termin zgłoszeń: do 3 listopada (potwierdzeniem zgłoszenia będzie przysłanie listy artykułów do lektury).

 

Formularz rejestracyjny