EN
A
A
A

Podstawy programowania w języku R: kurs

Prowadzący: Marcin Wilkowski (LaCH UW)
Liczebność grup: 15 osób
Wymogi sprzętowe: Do udziału w warsztatach konieczne jest posiadanie własnego laptopa z zainstalowanym darmowym i otwartym oprogramowaniem (R i RStudio).
Termin: 21 lutego 2018 - 25 kwietna 2018


Zapraszamy na warsztaty wprowadzające do metod pracy badawczej w języku R i programie RStudio. R to zdobywający coraz większą popularność język programowania, przydatny także w badaniach humanistycznych i społecznych. Z jego pomocą można swobodnie pozyskiwać, analizować i przetwarzać dane oraz przygotowywać ich wizualizacje, pracować z dużymi zbiorami tekstów a nawet budować własne aplikacje do dynamicznego prezentowania danych badawczych.

W programie zajęć między innymi:
– tworzenie i przetwarzanie korpusów tekstowych,
– podstawy distant reading,
– lematyzacja i korkondancja,
– analizy piśmiennictwa naukowego (metadanych i treści artykułów),
– praca z plikami (masowa ekstrakcja i analiza tekstów z plików pdf i doc),
– praca z API zbiorów kultury i dziedzictwa,
– analizowanie i interpretowanie danych z mediów społecznościowych,
– wizualizacje (w tym wizualizacje na mapach),
– praca z bibliotekami sztucznej inteligencji, pisanie własnych funkcji,
– praca z archiwami Webu,
– generowanie raportów i prezentacji w R.

Terminy: środy, w godzinach 16.00-19.00
21 lutego
28 lutego
14 marca
28 marca
11 kwietnia
25 kwietnia

UWAGA!

Na warsztaty zapraszamy osoby, które do tej pory nie pracowały z R/RStudio oraz nie mają doświadczenia w programowaniu, jednak biegle korzystają z systemu operacyjnego i internetu.

Obecność na wszystkich zajęciach z cyklu jest obowiązkowa (oczywiście akceptujemy zasadne usprawiedliwienia) – wynika to z faktu, że do udziału w każdych kolejnych zajęciach konieczna będzie wiedza z poprzedniego spotkania.

Rekrutacja potrwa do 12 lutego 2018, do końca dnia. Potwierdzenia udziału w kursie zostaną wysłane do 14 lutego 2018.

Rekrutacja zakończona

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie LaCH UW (ul. S. Banacha 2C, budynek CeNT-1, II piętro).