EN
A
A
A

Podstawy zasad kodowania tekstu według standardu Text Encoding Initiative (TEI) i wstęp do edytorstwa cyfrowego

Prowadzący: dr Ewa Janion, Wydział „Artes Liberales” UW
Liczebność grup: 15 osób
Wymogi sprzętowe: Prosimy o przyniesienie własnych komputerów oraz zainstalowanie programu Oxygen XML Editor (do pobrania w wersji próbnej na 30 dni)
Termin: 14 grudnia 2017 (czwartek), 16.30 - 19.00


Kodowanie semantyczne materiałów źródłowych pozwala nie tylko na oddanie struktury dokumentu, ale też określenie znaczenia jej poszczególnych elementów. Informacje w niej zapisane mogą być następnie automatycznie przeszukiwane i agregowane. Publikowanie zasobów w postaci semantycznego XMLa może być dobrą propozycją dla projektów naukowych, których treścią jest digitalizacja i krytyczne opracowanie tekstów źródłowych. Uczestnicy i uczestniczki spotkania będą mieli okazję poznać zasady kodowania semantycznego oraz edytorstwa cyfrowego, a także wspólnie zastanowić się nad możliwością wykorzystania tego typu rozwiązań w realizowanych przez siebie projektach.

Program:
-omówienie głównych założeń edytorstwa cyfrowego (na przykładzie wybranych edycji)
-idea TEI, przedstawienie podstawowych zasad kodowania semantycznego
-kodowanie fragmentów rękopisów w programie oXygen XML Editor, na przykładzie wybranych kart raptularza z -podróży na Wschód Juliusza Słowackiego
-(opcjonalnie) rozmowa o projektach uczestników warsztatów

Rekrutacja potrwa do 6 grudnia 2017, potwierdzenia udziału w warsztacie prześlemy do 7 grudnia 2017.