EN
A
A
A

Programowanie w języku R: kurs

Prowadzący: Marcin Wilkowski (LaCH UW)
Liczebność grup: 24 osoby
Wymogi sprzętowe: Na zajęcia zapraszamy z własnym laptopem z myszą. Należy zainstalować na nim R (najnowsza wersja 3.4.2) oraz RStudio Desktop (najlepiej najnowszą wersję). Prosimy także zainstalować następujące paczki: ggplot2, plotly i dyplr.
Termin: 8 listopada 2017 - 17 stycznia 2018


Zapraszamy do udziału w kursie programowania w języku R! Jest to zdobywający coraz większą popularność język programowania, przydatny także w badaniach humanistycznych i społecznych. Z jego pomocą można swobodnie pozyskiwać, analizować i przetwarzać dane oraz przygotowywać ich wizualizacje, pracować z dużymi zbiorami tekstów a nawet budować własne aplikacje do dynamicznego prezentowania danych badawczych.

Tematy zajęć i terminy spotkań:

1. 8 listopada (środa), 16.00-19.00 zaawansowana praca z tabelami (data.frame), większe zasoby danych, wizualizacje z wykorzystaniem ggplot – podstawowe konstruowanie i estetyka.

2. 15 listopada (środa), 16.00-19.00 zaawansowane wizualizacje (plotly), wizualizacje na mapie (leaflet), generowanie raportów z interaktywnymi wizualizacjami (knitr).

3. 29 listopada (środa), 16.00-19.00 praca z tekstem – organizacja korpusu, podstawowy text mining, czyszczenie tekstów, analizy statystyczne, generowanie własnych słowników.

4. 13 grudnia (środa), 16.00-19.00 praca z danymi zewnętrznymi – pozyskiwanie danych przez API (bazy danych, biblioteki i archiwa cyfrowe), ściąganie danych ze stron WWW (webscrapping), praca z formatem xml i json.

5. 10 stycznia (środa), 16.00-19.00 programowanie w R – pisanie własnych funkcji, przetwarzanie imputów użytkownika, budowanie własnych narzędzi do pracy z tekstem i danymi

6. 17 stycznia (środa), 16.00-19.00 – temat zajęć do ustalenia z uczestnikami/uczestniczkami

Grupa pracować będzie na większych zestawach danych m.in. z mediów społecznościowych, na danych statystycznych oraz w miarę dużych korpusach tekstów.

UWAGA!
Do udziału w zajęciach wymagana jest (bardzo) podstawowa wiedza dotycząca języka R. Osoby, które nie brały dotąd udziału w zajęciach z programowania zachęcamy do zdobycia jej korzystając z notatek ze spotkania wprowadzającego i skorzystania z podsumowania podstawowych metod dostępnego pod tym adresem.

Obecność na wszystkich zajęciach z cyklu jest obowiązkowa (oczywiście akceptujemy ważne usprawiedliwienia) – wynika to z faktu, że do udziału w każdych kolejnych zajęciach konieczna będzie wiedza z poprzedniego spotkania.