EN
A
A
A

R/RStudio – grupa warsztatowa

Prowadzący: Marcin Wilkowski (CKC UW)
Liczebność grup: 20 osób
Wymogi sprzętowe: Do udziału w warsztatach konieczne jest posiadanie własnego laptopa, sprawność w posługiwaniu się komputerem i korzystaniu z Internetu.
Termin: 13 listopada 2018 - 8 stycznia 2019


Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestniczek i uczestników do samodzielnej pracy z R w humanistycznych projektach naukowych. Do udziału zapraszamy także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury/dziedzictwa oraz organizacji sektora pozarządowego, którzy chcieliby wykorzystać R w swojej pracy. Doświadczenie programistyczne nie jest oczekiwane / nie jest wymagane. Oprogramowanie, w którym będziemy pracować, jest darmowe / open source i dostępne na wszystkie platformy.

Ogólny merytoryczny plan zajęć:

 • podstawowa i zaawansowana składnia R, własne funkcje
 • programowanie podstawowych wizualizacji danych (wykresów)
 • praca z plikami (np. ekstrakcja i analiza tekstów z plików pdf i doc)
 • pisanie scraperów do pobierania danych badawczych z dowolnych witryn WWW
 • tworzenie i przetwarzanie korpusów tekstowych (także dla języka polskiego), distant reading
 • badania piśmiennictwa naukowego z wykorzystaniem API baz czasopism i repozytoriów
 • praca z API zbiorów kultury i dziedzictwa
 • generowanie map na podstawie otwartych danych miejskich
 • generowanie raportów i prezentacji w R
 • pozyskiwanie i analizowanie danych z mediów społecznościowych
 • praca z bibliotekami sztucznej inteligencji

Terminy spotkań:
13.11 (wtorek) 17:30-20:00
27.11 (wtorek) 17:30-20:00
11.12 (wtorek) 17:30-20:00
17.12 (poniedziałek) 17:30-20:00
8.01 (wtorek) 17:30-20:00.

Szczegółowy plan warsztatów powstanie w porozumieniu z uczestniczkami i uczestnikami.

UWAGA! Obecność na wszystkich zajęciach z cyklu jest obowiązkowa (oczywiście akceptujemy ważne usprawiedliwienia) – wynika to z faktu, że do udziału w każdych kolejnych zajęciach konieczna będzie wiedza z poprzedniego spotkania. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają pracownicy/pracownice, doktoranci/doktorantki oraz studenci/studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostałe osoby zapraszamy w miarę dostępności wolnych miejsc.

Zgłoszenia do 31 października, potwierdzenie udziału: do 5 listopada.

Formularz rekrutacyjny