EN
A
A
A

Historia LaCH

Zesp贸艂 koordynacyjny (2015- IV. 2017)

Zesp贸艂 koordynacyjny zosta艂 powo艂any w czerwcu 2015 roku przez JM Rektora Marcina Pa艂ysa. Podstawowym celem jego dzia艂alno艣ci by艂o stworzenie od podstaw nowego o艣rodka i wypracowanie ram jego funkcjonowania. W sk艂ad zespo艂u koordynacyjnego weszli:

Dorota Urbanek

Joanna Jurewicz

Dominik Purcha艂a

Jakub Szprot

Jerzy Tyszkiewicz

Cz艂onkowie zespo艂u zostali wy艂onieni spo艣r贸d przedstawicieli szerszego gremium obraduj膮cego pod przewodnictwem Rektor prof. Anny Gizy-Poleszczuk nad powo艂aniem centrum humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zesp贸艂 koordynacyjny LaCH UW zosta艂 rozwi膮zany w kwietniu 2017 roku ze wzgl臋du na zmian臋 statusu i modelu organizacji Laboratorium.