EN
A
A
A

Historia LaCH

Zespół koordynacyjny (2015- IV. 2017)

Zespół koordynacyjny został powołany w czerwcu 2015 roku przez JM Rektora Marcina Pałysa. Podstawowym celem jego działalności było stworzenie od podstaw nowego ośrodka i wypracowanie ram jego funkcjonowania. W skład zespołu koordynacyjnego weszli:

Dorota Urbanek

Joanna Jurewicz

Dominik Purchała

Jakub Szprot

Jerzy Tyszkiewicz

Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród przedstawicieli szerszego gremium obradującego pod przewodnictwem Rektor prof. Anny Gizy-Poleszczuk nad powołaniem centrum humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim. Zespół koordynacyjny LaCH UW został rozwiązany w kwietniu 2017 roku ze względu na zmianę statusu i modelu organizacji Laboratorium.