EN
A
A
A

PRACOWNIA
SKANERÓW 3D IA
UW - LaCH

Zespół

Janusz Janowski

Opis (cele, zasoby, kompetencje, dorobek):

W 2010 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła działanie Pracownia Skanerów 3D. Powstała ona dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to pierwsza i jedyna w Polsce tak wszechstronna pracownia naukowej dokumentacji zabytków 3D. Misją pracowni jest stworzenie systemu wszechstronnej dokumentacji 3D obejmującej zarówno same zabytki, jak i dokumentację terenową. Jest to stosunkowo nowa metoda dokumentacji, odwzorowująca istniejące kształty i tworząca zoptymalizowane cyfrowe modele zabytków oraz przestrzeni. Modele te pozwalają nam na dokonywanie wszelkiego rodzajów pomiarów, od głębokości liter w inskrypcji, po zmierzenie przekroju naczynia oraz zadokumentowanie założenia architektonicznego. Takie kompleksowe podejście pozwala na bardzo szerokie i zróżnicowane stosowanie w badaniach naukowych

Pracownia dysponuje czterema różnymi skanerami, różniącymi się technikami pomiarowymi. Każdy z nich służy do dokumentacji innego rodzaju zabytków.

Skanery laserowe:

Leica C10
Leica P30

Skanery światła strukturalnego:

Smarttech Archeo
Smarttech Mini

Ponadto Pracownia, która wywodzi się z Instytutu
Archeologii UW, posiada status:

Centrum Dydaktycznego skanowania 3D HDS
Partner w Programie Smarttech 3D edu

Możliwości współpracy:

Istotą pracowni jest samokształcenie, które realizowane jest poprzez ciągłe podejmowanie nowych wyzwań. Wyzwaniami takimi są zastosowania skanerów 3D w różnych dziedzinach nauki, projektach i przestrzeniach badawczych.
Do tej pory współpracowaliśmy z:

W Polsce:

- Wydziałem Prawa UW - Katedra Kryminalistyki
- Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
- Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
- Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego (OBP) w zakresie jego badań statutowych oraz wieloma innymi jednostkami, wchodzącymi w skład Uniwersytetu Warszawskiego
- Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków, Uniwersytet Jagielloński
- Laboratorium Geomatyki, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Firmą Termenergia, Warszawa

Za granicą:

- Bornholms Museum, Dania
- National Museum in Copenhagen, Dania
- Center for Textile Research, University of Copenhagen, Dania
- Institute of Archaeology, Islandia,
- Vor- und Frügeschichtliche Archäelogie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Niemcy
- Römisch-Germanische Zentralmusuem, Moguncja, Niemcy